Афанасьєв Георгій Омелянович

Афанасьєв

 

Георгій Омелянович Афанасьєв (28 лютого 1848, Уфа – 15 грудня 1925 року, Белград) – історик, педагог, доктор історичних наук, журналіст, громадський діяч.

В 1877—1878 рр. — редактор політичного відділу газети «Правда» (м. Одеса).
1888 р. захистив магістерську дисертацію («Головні моменти міністерської діяльності Тюрго»), у 1892 р. — докторську («Умови хлібної торгівлі у Франції наприкінці XVIII ст.»).

З 1879 р. — член правління та голова Одеського товариства взаємного кредиту.

За поданням С. Ю. Вітте — керуючий Київською конторою Державного банку (1895—1914).
Одночасно — член Південно-Західного відділення Російської експортної палати, член Київського губернського комітету у справах дрібного кредиту, член ревізійної комісії Товариства опікування осіб, звільнених з місць ув’язнення м. Києва, член правління Київського товариства боротьби з дитячою смертністю, дійсний член Товариства швидкої медичної допомоги у м. Києві та ін.

З 1914 р. — у відставці.
З 1915 р. — голова фінансового відділу Київського військово-промислового комітету.
Член конституційно-демократичної партії, дійсний статський радник.

Після державного перевороту в Києві (29 квітня 1918) і повалення уряду УНР була проголошена Українська Держава, гетьман Павло Скоропадський запросив в сформований уряд історика і фінансиста Г. Афанасьєва, який з 3 травня 1918 увійшов до його складу в якості державного контролера.
З листопада до 14 грудня 1918 року був міністром закордонних справ.

На той момент він був колишнiм директором Товариства взаємного кредиту, банкiвським верховодою, вiдомим iсториком, приват-доцентом, який довго жив у Захiднiй Європi.

Після падіння гетьманату переїхав до Одеси.
Співпрацював з «Одеським листком», де публікувалися його статті. Пізніше емігрував до Сербії (Королівство сербів, хорватів і словенців). Був обраний професором історії на філософському факультеті Белградського університету, де пропрацював до смерті в 1925 році.

Г. Афанасьєв скорiше за все мав закордонну посвяту.

Comments are closed.