Гулак-Артемовський Петро Петрович

Гулак-Артемовський
Петро Петрович Гулак-Артемовський (27 січня 1790, Городище — †1 (13) жовтня 1865, Харків) — український письменник, вчений, перекладач, поет.
Народився в містечку Городищі Київської губернії (нині Черкаська область) в сім’ї священика.

Освiту вiн почав у семiнарiї та Київськiй духовнiй академiї, але не закiнчив академiю; у 1817 р. переїхав до Харкова i поступив до унiверситету вiльним слухачем словесного факультету.

Завдяки покровительству попечителя Харкiвського навчального округу масона С. Потоцького, затверджений Радою унiверситету лектором польської мови, а з 1820 р. – викладачем росiйської iсторiї, географiї, статистики.
У 1821 р. Гулак-Артемовський захистив дисертацiю, а через два роки його обрали ад’юнктом росiйської iсторiї та статистики, i лише у 1828 р. – ординарним професором.

У 1841-1849 рр. Гулак-Артемовський – ректор Харкiвського унiверситету (з 1855 р. – почесний член Харкiвського унiверситету).
З 1817 р. Гулак-Артемовський почав друкувати в харкiвському журналi «Український вiсник» переклади, байки та романтичнi балади. Вiн став одним iз засновникiв «Українського журналу». Гулак-Артемовський був членом Московського товариства аматорiв росiйської словесностi, Королiвського товариства друзiв науки у Варшавi.

Належав до братів харкiвської ложi «Помираючий сфiнкс» «другого перiоду» (1817-1822 рр.), за деякими джерелами очолював її.

 

Comments are closed.