Петлюра Симон Васильович

10411303_454179681400341_1894854810971218401_n

Петлю?ра Си?мон Васи?льович (нар. 22 травня 1879, Полтава — † 25 травня 1926, Париж) — український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик.
Організатор українських збройних сил. Член ГС УЦР (від 28 червня — 31 грудня 1917) на посаді Генерального секретаря з військових справ.
Головний отаман військ УНР (з листопада 1918 р.).
Голова Директорії УНР (9 травня 1919 — 10 листопада 1920).

Син полтавського вiзника та семiнарист, який так i не закiнчив навчання, Симон Васильович Петлюра з ранньої юностi пiшов в український визвольний рух, став членом Революцiйної української партiї, одним iз лiдерiв української соцiал-демократiї (обраний членом ЦК УСДРП).
У 1904 р. С. Петлюра емiгрує до Галичини (тодi частина Австро-Угорщини), де стає спiвредактором газет «Селянин» i «Робота», знайомиться з лiдерами українського руху I. Франком i М. Грушевським.
У 1906 р. за рекомендацiєю М. Грушевського С. Петлюра стає секретарем київської газети «Рада» i редактором соцiал-демократичного щотижневика «Слово», спiвредактором газети «Слово».
Саме у 1906 – на початку 1907 р. С. Петлюра вступає до однiєї з київських (поки невiдомих) масонських лож.
Переїхавши до Москви, С. Петлюра редагує росiйськомовний журнал «Українське життя» (1912-1914 рр.) разом з масоном Олександром Саликовським.
У 1914 р. «Українське життя» друкує декларацiю про пiдтримку українцями росiйського народу у вiйнi проти Австро-Угорської та Нiмецької iмперiй.

В Росiї С. Петлюра спiлкується з масонськими лiдерами найвищого масонського рангу та суспiльного визнання Максимом Ковалевським, професорами Федором Коршем, Олексiєм Шахматовим, фiлософом Миколою Бердяєвим, братами Кiстякiвськими (показання А. Никовського)…
М. Славинський писав: «У Москвi остаточно сформувалася персональна та полiтична iндивiдуальнiсть Симона Петлюри».

На початок 1919 року став одним з лідерів масонів України.

Comments are closed.